2014

Christian Tastrup

 

Debatindlæg 2014 og før

 

Sendt til Folketidende 13.10.2014

 

Byrådet sagde nej til velfærdsforbedringer

 

Enhedslisten står udenfor budgetforliget i Guldborg-sund. Enhedslisten betragter, som udtrykt på Byrådets andenbehandling af budgetforslaget, budgettet som en katastrofe for hele velfærds-sektoren, idet der lægges op til endnu 4 års fortsatte nedskæringer og forkerte prioriteringer - optagelse af lån til at dække opførelsen af en overflødig skole er blot et af mange eksempler. Det samlede billede efter vedtagelsen af budgettet efterlader et så anstrengt økonomisk råderum, at det nærmer sig det kriminelle.

 

Man sagde nej til skatteforhøjelse. Ja, hvis pengene skal smides ud til overflødigt prestigebyggeri - så fint for os. Hvis skatteforhøjelsen skulle bruges til styrkelse af velfærden for ældre, børn og alle de andre områder, vi forsømmer, så havde vi haft noget at tale om.

 

Enhedslisten var inviteret til en uformel drøftelse hos borgmesteren den 15. september efter Økonomiudvalgets førstebehandling af det administrative budgetforslag 1. september og 1. behandling i Byrådet 11. september. En invitation til medinddragelse i processen skal ske langt tidligere, hvis man for alvor mener, at vi skal have indflydelse. Mødet med borgmesteren havde måske til formål at forhindre kritik af, at vi ikke var inddraget? Borgmesteren lovede fremsendelse af arbejdspapirer til overvejelse. De kom aldrig.

 

Enhedslisten stiller gerne op til forhandlinger, men ikke i den ellevte time, hvor grundlaget stort set er på plads.

 

Samtlige øvrige partier har indgået en konstitueringsaftale, der på forhånd vanskeliggør aftaler med Enhedslisten om en ansvarlig velfærdspolitik. Det er sagen i en nøddeskal.

 

Bente Lerche-Thomsen

byrådsmedlem for Enhedslisten Guldborgsund

 

Christian Tastrup

kontaktperson for Enhedslisten Guldborgsund

 

***

Pressemeddelelse sendt til Folketidende 03.04.2013

 

Lockout'en er et angreb på demokratiet

 

Åbent brev til byrådet i Guldborgsund Kommune.

 

På et velbesøgt medlemsmøde tirsdag d. 2. april besluttede Enhedslisten Guldborgsund at fremsende denne henvendelse til hvert enkelt byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune.

Lockout'en er et angreb på demokratiet

 

Folkeskolen har gennem mange år været udsat for bestandige krav om forandringer, effektiviseringer, centraliseringer og besparelser.

 

Mistroen til skolen og lærerne bliver lige nu skærpet gennem kravet om skoleledernes detailstyring af arbejdstiden. Ønsker Guldborgsund Kommune at medvirke til at gøre forholdene i folkeskolen så utålelige, at private skoler kan overtage størstedelen af grundskolens opgaver?

 

Hvis svaret er nej, så gå foran de andre kommuner: drop lockout'en!

 

Finansminister Corydons og KL's dagsorden er en helt anden end den, man kan læse i medierne. Det drejer sig om indførelse af New Public Management på det offentlige område, hvorefter man prioriterer økonomisk effektivitet og rationalitet højere end borgernes demokratiske indflydelse på den offentlige forvaltning. Det individuelle brugerbegreb erstatter det tidligere fælles og solidariske borger-begreb som målepunkt for den offentlige virksomhed. Herefter er vejen åben for at droppe skolelederne som lærernes pædagogiske vejledere og reducere ham/hende til en kassebestyrer med blikket stift rettet mod bundlinien. Politikerne kan nu fortsætte med at skære ned uden at skulle forholde sig til borgernes forventninger om pædagogiske visioner. I et sådant system er der ingen plads til visioner.

 

I Danske Bank er man for længst gået bort fra new management. De har opdaget, at man får mere ud af medarbejderne, hvis de uddelegerer arbejdet og lader medarbejderne selv tage ansvaret for deres arbejdstid.

 

Et styresystem, der reducerer lærerne til produktionsenheder forvandler den samarbejdende arbejdsplads til en daglig borgerkrig.

 

Lær af Danske Bank. Gå foran og drop lockout'en!

 

Christian Tastrup

Kontaktperson, Enhedslisten Guldborgsund

Malkevej 6, Horbelev

 

***

 

Lennart offer for Corydons spinmaskine?

 

Enhedslisten sagde nej til en større indsats mod social dumping. Denne vanvittige udtalelse kommer fra et ellers normalt ædrueligt menneske, nemlig Lennart Damsbo-Andersen (A) i Folketidende den 29. november. Enten er Lennart blevet voldtaget af Corydons spinmaskine, eller også er der her tale om en bevidst løgn. Vi vælger at mene det første.

 

Enhedslisten har fra første færd under finanslovsforhandlingerne rejst kravet om maksimal kamp mod social dumping, dvs. krav om kædeansvar med kontrol og sanktion - også selv om Corydon talte om konkurrenceforvridning og sagde nej, nej og atter nej. Tirsdag den 26.november kl. 11.00 præsenterede regeringen Enhedslisten for et ultimatum. Heri indgik IKKE tilbud om en forpligtende aftale om obligatoriske arbejdsklausuler. Vi gentager: Intet om forpligtende arbejdsklausuler. Først tirsdag den 26. november over middag kom regeringens tilbud om obligatoriske arbejdsklausuler. Enhedslisten reagerede prompte, men Enhedslisten kunne ikke komme i kontakt med regeringen. Den sad i forhandlinger med Venstre.

 

Vi bliver nødt til at forfølge denne sag Lennart. Ikke for at trampe i bevidstløs abekastning, men for nøgternt af få afdækket, hvad der op og ned i denne sag. Hverken fagbevægelsen, du eller vi kan være tjent med at blive ofre for Corydons brutale spin! Vort mål i de kommende måneder: Der må sikres maksimalt pres på regeringen for at indføre obligatoriske arbejdsklausuler, en ajourført fradragsret ved faglig kontingent og ikke mindst forbedring for alle dem, der er kastet ud af deres fagforening. Du hører fra os!

 

Søren Kolstrup

Enhedslisten Lolland

 

Christian Tastrup

Enhedslisten Guldborgsund

 

***

 

Folketidende og konstitueringsforhandlingerne 2013

 

 

 

***

 

Læserbrev sendt til Folketidende 22.11.2013

 

Tør ikke mangel på egne visioner af på os

 

Under overskriften ”Ramt af Willy-boomerang” i Folketidende 21.11. meddeler den selvbestaltede spåkone - den lokale SF-partiformand Lis Kaufmann - at det vil gå Enhedslisten lige så frygteligt, som det er gået SF. Der sparkes ud til højre og venstre i forsøg på at fralægge sig ansvaret for en katastrofalt fejlslagen blå medløberpolitik.

 

Det er en rigtig god artikel. Den afslører, hvad vi hele tiden har vidst: SF Guldborgsund tager ikke ansvar for egne (manglende) handlinger og SF har ingen bæredygtige visioner og ingen politisk strategi, der rækker ud over den såkaldte Willy-effekt.

 

Hold venligst Liste Ø uden for din spåkonevirksomhed, Lis Kaufmann.

 

Hvorfor det i denne sammenhæng skal være nødvendigt at inddrage og belære Enhedslisten om vores fremtidige arbejde i Byrådet kniber det med at finde nogen forståelse for i Enhedslisten Guldborg-sund. SF's vælgere og mange andre har valgt at stemme på os, fordi vi har en helt anden visionær politik og fordi de har set, at vi er til at stole på.

 

Drop mudderkastningen, Lis Kaufmann, læs jeres eget partiprogram ordentligt igennem og få så etableret et samarbejde med venstrefløjen. Det var stygt at se jeres forhandler kaste sig i armene på blå side fra første færd på valgnatten.

 

Christian Tastrup

 

Kontaktperson, Enhedslisten, de rød-grønne, Guldborgsund Afd.

 

***

 

Lad atomaffaldet blive på Risø - og kald det, hvad I vil

 

I Folketidende 16.10. side 16 rejses på ny spørgsmålet om flytning af atomaffald fra Risø til Lolland.

 

Enhedslisten vil ikke under nogen form have skidtet her ned. Det har vi skrevet i Folketidende og gjort opmærksom på ved flere andre lejligheder. Det ændrer intet, at man kalder det et mellemlager. Dette mellemlager kan sagtens blive stående i 100 år. Hvem vil bo, arbejde eller holde ferie med udsigt til et atomlager?

 

I artiklen citeres MF Per Clausen, Enhedslisten for at partiet på landsplan går ind for et mellemlager. "Det har Per Clausen meddelt flere gange."

 

Vi har forelagt Per Clausen påstanden. "Vi har ikke tage endelig stilling til placeringen af atomaffaldet. Det gør vi først, når den strategiske miljøanalyse er gennemført. Jeg har imidlertid krævet og er kommet igennem med, at en fortsat midlertidig placering af affaldet ved Risø indgår i den strategiske miljøanalyse. På grund af risikoen ved transporten af affaldet, har jeg aldrig forestillet mig, at en midlertidig deponering skulle ske andre steder end ved Risø."

 

"Man sætte Ølse for, man sætte Ølse bag,. Pølsen beholder dog sin Smag" (Johan Herman Wessel). Politikerne kan kalde atomaffaldet mellemlager eller hvad de vil, men det er og bliver noget farligt skidt, der ikke skal på turné rundt i landet. Heller ikke på Sydhavsøerne.

 

Christian Tastrup

f. Enhedslisten Guldborgsund

Kontaktperson

 

Jørgen Jensen

f. Enhedslisten Lolland

Kontaktperson

***

 

 

Enhedslisten samler underskrifter mod ny skole

 

Kampen mod allerede vedtaget skolebyggeri i Nykøbing fortsætter.

 

Folketidende 17. juli 2013

 

Enhedslisten i Guldborgsund benytter byrådets sommerpause til at holde liv i den politisk brandvarme sag om byggeriet af en ny folkeskole i Nykøbing.

 

I fredags var repræsentanter fra Enhedslisten på gaden for at kapre underskrifter på Torvet under fredagsunderholdningen. Sideløbende samles der også underskrifter på nettet. I en annonce med overskriften “Stop Superskolen” i Ugeavisen i denne uge, opfordres læserne til at gå på nettet og skrive under.

 

- Vi synes egentlig, at det er enkelt. Vi vil hellere bruge pengene på børnene end på mursten. Selvfølgelig kan byrådet vælge, om man vil bruge de her penge på drift fremfor anlæg, siger Christian Tastrup, kontaktperson i Enhedslisten Guldborgsund.

 

Han afviser, at underskriftindsamlingen står i modsætning til den demokratiske proces, der har været forud, hvor et enigt byråd har besluttet, at der skal bygges en ny skole.

- Selvfølgelig hylder vi demokratiet, derfor har vi også ret til at protestere, fordi vi synes, at man har truffet en forkert beslutning, når man vil bygge en ny skole, som også betyder, at Vestensborgcentret skal rives ned, siger han, som tvivler på, at byggeriet af den nye skole kan gøres for de forventede 170 millioner kroner, der er sat af.

 

***

 

Byrådsvalget: Valgteknisk aftale 2013

 

 

I en mail d. 27. marts til Enhedslisten Guldborgsund foreslår Socialdemo-kraterne i Guldborgsund at Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne aftaler et valgteknisk samarbejde uden politiske bindinger.

 

Efterfølgende har kandidaterne fra Enhedslisten med mandat fra bestyrelsen drøftet forslaget med repræsentanter fra Socialdemokraterne. Vi blev hurtigt enige om at gå efter en sådan aftale.

 

Den 11. juni henvender SF-Guldborgsund sig til Enhedslisten Guldborgsund med et tilsvarende ønske. Efterfølgende har Enhedslistens kandidater og bestyrelse haft et møde med to repræsentanter for SF om forslaget. Et flertal i SF's bestyrelse har i går anbefalet, at de tre partier indgår en sådan aftale.

 

De tre partier kan herefter for første gang alle tre gå til byrådsvalg i Guldborgsund Kommune med en valgteknisk aftale i ryggen.

 

Hensigten med en valgteknisk aftale er at øge de deltagende partiers samlede mandattal i forhold til, hvad det ville være blevet uden sådan et samarbejde.

 

Selv om der ikke er knyttet politiske bindinger til aftalen, synes Enhedslisten Guldborgsund at det er et godt signal at sende til vælgerne; vi håber, at de tre partier efterfølgende kan finde sammen om konkrete politiske projekter og forhåbentligt - med vælgernes hjælp - om et nødvendigt systemskifte i kommunen.

 

Christian Tastrup

Kontaktperson, Enhedslisten Guldborgsund

Malkevej 6, Horbelev

 

Særslev d. 09.07.2013

 

***

 

Sendt til Folketidende 09.08.2013

 

Atomaffald her er ikke Enhedslistepolitik

 

Ifølge flere medier har repræsentanter for ”Lolland mod Atomaffald” ud-talt, at et såkaldt mellemlager for atomaffald - som man aldrig slipper af med igen - ”sagtens kan ligge på Lolland – eller hvor som helst”.

 

Politikere, der er vilde med at få atomaffaldet væk fra Risø, kan næppe opfatte dette som andet end en invitation.

 

Drøftelser om affaldet skal ligge over eller under jorden er for Enhedslisten Guldborgsund akademiske: Det skal overhovedet ikke til Sydhavsøerne! Det er da totalt politisk gakgak forlods at bringe sig selv i spil som "opholdskommune" til sådan et giftdepot, når foreningen kalder sig ”Lolland mod Atomaffald”. Indtil man har fundet en varig løsning, må affaldet blive, hvor det ligger og der skal ikke bydes op til en politisk stoledans om en ny placering.

 

Enhedslistefolk i Guldborgsund har været med til at protestere mod placering på Sydhavsøerne. Dette medvirkede til, at Guldborgsund Byråd den 13.12.2012 besluttede at slutte op om Lollands byråds beslutning: ”Lolland Kommune anser den foreslåede placering som skadelig for kommunens udvikling og derfor aldeles uacceptabel. Ministeren opfordres til at indstille udpegningen af egnede arealer til deponeringen og fortsat opbevare atomaffaldet ved Risø-anlægget.”

 

Det glæder os, at der fortsat er bred politisk opbakning til en afvisning af affaldet både i Guldborgsund Kommune og på Lolland.

 

Christian Tastrup

 

Malkevej 6, 4871 Horbelev

Kontaktperson og byrådskandidat for Enhedslisten Guldborgsund

 

***

Læserbrev sendt til Folketidende 06.05.2013

REFA stinker

 

Der er indbudt til fest på havnen i Nykøbing.

 

For rotterne!

 

I mange dage har flere tusind tons affald fra England ventet på at blive fragtet til lager eller afbrænding hos REFA. Stanken er ulidelig. Her i varmen udvikler afgasningen sig ekstra hurtigt og i miles omkreds har borgerne måttet lide under voldsomme lugtgener.

 

Affaldet ligger i store baller indpakket i - revnet - plastikemballage.

 

Enhedslisten kræver ballerne fjernet omgående og at det sikres, at man ikke fremover kommer i en lignende situation. Der skal ikke afskibes mere affald, før en sikker løsning er på plads!

 

Regn ikke med, at REFA tager sig det mindste af borgernes ubehag og begyndende sundhedsfare. Karsten Daugaard fra REFA udtaler rent ud i fjernsynsudsendelser, at lave omkostninger kommer før borgernes velbefindende og helbred.

 

Her kræves omgående politisk ansvarlighed og indgriben.

 

"REFA er ejet af borgerne på Lolland-Falster via Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune. Derfor er landsdelens affalds- og energiselskab også en del af demokratiet på Lolland-Falster," kan man læse på REFAs hjemmeside.

 

Bevis det ved at fjerne skidtet omgående!

 

Christian Tastrup

Byrådskandidat, Enhedslisten Guldborgsund

Malkevej 6, Horbelev

 

***

Sendt til Folketidende 13.01.2013

Kloakmareridtet

 

Åbent brev til byrådet i Guldborgsund Kommune.

 

På et møde i Teknik- og Miljøudvalget i marts måned besluttedes det at politianmelde borgere, der endnu ikke er tilsluttet kloaknettet, jf. Vandmiljøplanen. Dette er nu sket i mange tilfælde.

 

Man havde haft mange andre muligheder, men man valgte den nemmeste – for kommunen. Og den mest umenneskelige. Rigtig mange borgere er i disse år økonomisk pressede og en udgift på måske 60.000 kr kan langtfra alle lige hive op af lommen. Skal folk gå fra hus og hjem, hvis der findes andre løsninger?

 

Kommunen burde behandle borgerne som mennesker og ikke som en ting. I har siddet for længe på taburetterne, venner! Borgerne er levende væsner. Hvorfor nedsatte I ikke en task force, der kunne danne sig et overblik over problemerne og iværksætte hjælp til de borgere, der havde hjælp behov? Med den valgte ”løsning” sender man flere mennesker ud i personlig ulykke og skaber endnu flere sociale tilfælde. Er det en menneskelig løsning? Tror I forresten det bliver billigt for samfundet?

 

Nu siger miljøministeren til Børsen: Vi beder kommunerne om at sørge for, at indsatsen mod spildevand sker og især sker de steder, hvor folk har råd til det og så tage hensyn til nogle af de svageste borgere ved for eksempel at give henstand på betaling af tilslutningsbidraget. Og videre, at hun er klar til at diskutere, om loven muligvis skal ændres, så vandselskaberne bliver pålagt at give henstand.

 

Grib nu chancen, byråd for dette kan I ikke være bekendt! Afvent ministerens udspil før kongens foged banker på hos de første. Indstil de sager straks.

 

 

Bente Lerche-Thomsen

 

Byrådskandidat for Enhedslisten Guldborgsund

 

Sundtoften 264, Nykøbing F

 

 

Christian Tastrup

 

Byrådskandidat for Enhedslisten Guldborgsund

 

Malkevej 6, Horbelev

 

* * *

 

Sendt til Folketidende 12.01.2013

Til tasterne, Corydon!

 

Sjovt nok har finansminister Corydon åbenbart glemt at sende en SMS til SAS-ledelsen.

 

Fredag kunne man nemlig læse i flere medier, at udvalgte SAS-chefer vil modtage kæmpe bonusser. Begrundelse: Firmaets overlevelse er afhængig af nøglemedarbejdere med specialkompetencer.

 

I Enhedslisten vil vi gerne foreslå SAS et lille eksperiment: Prøv - bare i en enkelt uge - at undvære kabinepersonalet. Ugen efter kunne man f.eks. grounde alle piloterne. Og så mekanikerne, baggagefolkene, tjek ind-personalet...

 

Magen til syg kynisme skal man lede længe efter! Den ene dag kræver ledelsen - med en minister som pression – at alle i virksomheden skal gå markant ned i løn for at redde virksomheden. For få uger senere at tildele sig selv og vennerne (ialt 15 ledere) ½ års ekstra løn HVER som honorar oven i den sædvanlige udbetaling.

 

Nå, hvad bliver det til Corydon? Er du klar ved tasterne? Den danske stat ejer jo 14,3% af virksomheden, som du selv mindede de menige medarbejdere om.

 

Eller fortæller du med din larmende tavshed, at regeringen Thorning blot er en klon af regeringen Løkke? Værsgo' Corydon - ordet er dit.

 

Christian Tastrup

 

Malkevej 6, Horbelev

Kontaktperson, Enhedslisten Guldborgsund

 

* * *

Sendt til Folketidende 16.05.2012

 

Dagpengeproblemet er ikke løst. Det skal løses

 

Alle ved det. Dagpengeproblemet er ikke løst. Dansk Arbejdsgiverforenings medlemmer skal finde 5000 stillinger til en hjemmeside, men de har ikke forpligtet sig til at ansætte én eneste langtidsledig. De øvrige private arbejdsgivere har lovet at finde 2.500 stillinger, men de har heller ikke forpligtet sig til at sikre ét eneste job. Det samme gælder de offentlige arbejdsgivere i kommuner og regioner. De har ikke forpligtet sig til en dyt. Alt flyder. Alt er usikkert. Utrygheden breder sig.

 

Den indgåede finanslovsaftale giver de arbejdsløse, der falder ud af dagpengesystemet, ret til et halt års uddannelse på kontanthjælp. Det er ikke en løsning. Det er i bedste fald et pusterum.

 

Tiden frem til sommeren 2013 skal bruges til at skabe en aktivitet, som regeringen umuligt kan sidde overhørig. Vi skal finde nye jobs. Vi skal have genoptjeningsperioden halveret. Vi skal have et dagpengesystem, der skaber tryghed. Enhedslisten lokalt opfatter det som en bunden opgave. Vi vil ikke trille tommelfingre. Vi opfordrer derfor den lokale fagbevægelse, socialdemokrater, folkesocialister og andet godtfolk til at komme ud af busken.

 

Stop salget af varm luft. Skab forandring. Skab varige løsninger for de udfaldstruede. Det haster.

 

 

Christian Tastrup, Enhedslisten Guldborgsund

 

Bente Lerche-Thomsen, Enhedslisten Guldborgsund

 

Søren Kolstrup, Enhedslisten Lolland

 

Jørgen Jensen, Enhedslisten Lolland

 

* * *

Sendt til Folketidende 30.07.2012

 

Inklusion og filosofi

 

Den verserende sag vedr. tilpasning på dagtilbudsområdet er desværre kun en af mange.

 

Vores udviklingshæmmede pårørende og medborgere er i høj grad udsat for omsorgssvigt som følge af voldsomme nedskæringer.

 

På skolerne ser vi, at børn med særlige behov med et pennestrøg bliver erklæret egnede til at gå i almenklasser. Dette sker bl.a. fordi skolelederne nu er overgået fra at være pædagogiske ledere til at være regnskabschefer. Pengene følger eleven, og ønsker skolelederne at beholde pengene på egen skole, bliver eleven placeret ”efter de forhåndenværende søms princip” – som regel i almenklase uden ekstra støtte. Dette sker i stedet for at give eleven et tilbud, der tilgodeser hans/hendes behov. Er det bedste tilbud tilfældigvis på en anden skole, kan lederen (regnskabschefen) vælge at negligere barnets behov. Pengene skal blive på skolen.

 

Og hvordan bruges de få penge, der er tilbage?

 

I den offentlige debat kan man få det indtryk, at undervisningschef Morten Mygind Jensen ligefrem er stolt over sine besparelser på skoleområdet. Han synes endda han har penge til at sende samtlige kommunens lærere på et 9 timers kursus i filosofi!

 

Hvor meget koster det? Hvor meget har børn, der har svært ved at få dagligdagen til at fungere, behov for filosofi?

 

Christian Tastrup

 

Kontaktperson/byrådskandidat for Enhedslisten Guldborgsund

Malkevej 6, 4871 Horbelev

 

* * *

 

Sendt til folketidende 15.05.2012

Nogen, der kan forklare dette?

 

Vi har hundredtusindvis arbejdsløse i Danmark.

 

Skaffer man arbejdsløse et arbejde, ved at tage helligdage fra de, der er i arbejde?

 

Christian Tastrup

Kontaktperson, Enhedslisten Guldborgsund

Malkevej 6, Horbelev

 

* * *

 

Sendt til Folketidnde 24.02.2012

Nye byrådskandidater

 

Pressemeddelelse

 

 

På Enhedslisten Guldborgsunds ordinære generalforsamling tirsdag valgtes Bente Lerche-Thomsen, Sundby; Christian Tastrup, Horbelev og Kathe Hansen, Væggerløse til kandidater ved det kommende kommunalvalg. Bente Lerche-Thomsen opstilles som spidskandidat.

 

Partiet vokser stærkt i medlemstal og det blev derfor besluttet at øge indsatsen for at blive indvalgt i byrådet. Afstanden mellem Enhedslisten og SF & Socialdemokratiet er de senere år blevet større på konkrete politiske felter. Alligevel tror partiet på samarbejde omkring fælles lokale politiske temaer. De tre partier må absolut melde klart ud til vælgerne i Guldborgsund, hvor de kan finde sammen, så der skabes et reelt alternativ til det nuværende misregimente.

 

Den nye bestyrelse består – udover af byrådskandidaterne – af Eva Kobberrød og Bengt Johansson, begge Nykøbing F. Partiet har derudover en aktivistgruppe, der håndterer det udadvendte arbejde.

 

Christian Tastrup

Kontaktperson

Tlf 61 51 59 26

 

* * *

 

Sendt til Folketidende 17.02.2012

 

Nu skal de unge rammes af Venstres menneskefjendske projekt

 

Netop nu står 176.000 til rådighed for arbejdsmarkedet. 228.000, hvis de studerende tælles med. Netop nu foreslår Venstre så, at unge fra 25-30 år skal ”motiveres” til at finde job ved at få halveret dagpenge og kontanthjælp.

 

Hvilke job?

 

Næ, dagsordenen er en helt anden.

 

Står det til Venstre skal udviklingen overhovedet ikke vendes. Partiets nyliberalistiske projekt kræver stigende fattigdom og gode gammeldags klasseskel - og det projekt skulle S, SF og R nødig komme og ødelægge. VKO-regeringen havde – som vi husker – overhovedet ikke lyst til at tale fattigdom eller fattigdomsgrænser.

 

Iflg. Venstre er det altså nu de unges tur til at smage forarmelsen. Både samfundet og de unge har brug for alt andet! Her i ”Udkantsdanmark” kommer det til at gøre særligt ondt og ramme særligt smerteligt.

 

Fra 2001 til 2010 blev andelen af fattige i Danmark fordoblet fra 4% til 7.9% iflg. Eurostat (EU’s statistikbureau). En alvorlig opgave for regeringen at få vendt denne udvikling. Iflg. cand. polit. Finn Kenneth Hansen fra CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) skal der arbejdes målrettet, hvis vi skal få færre fattige. Han siger til Kristeligt Dagblad at det er et problem, at danskerne først nu er ved at opdage uligheden, som ellers blev mindsket siden krigens tid og indtil sluthalvfemserne.

 

Venstre skamrider blindt sit menneskefjendske ideologiske projekt. S, SF og R skal derfor holde sig langt væk fra forlig med Venstre, der øger ulighederne i samfundet.

 

Christian Tastrup

Kontaktperson, Enhedslisten Guldborgsund

Malkevej 6, Horbelev

 

* * *

 

Udsendt 18.01.2012

 

Kan der skabes et troværdigt alternativ til Guldborgsunds misregimente?

 

 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det valgforbund med tilhørende aftale Enhedslisten Guldborgsund indgik ved sidste byrådsvalg ikke førte noget godt med sig. SF har forsøgt sig med umulige politiske alliancer og har medvirket til byrådsbeslutninger, der ligger langt fra grundtanker om socialisme og solidaritet. Og nogen lyst til samarbejde med Enhedslisten har partiet ikke vist!

 

Men vi har en fælles historisk fortid og inspireret af finanslovaftalerne på Christiansborg udelukker vi ikke, at vi - nu lidt klogere af skade - ser på, om der alligevel er nogle konkrete punkter, vi kan samarbejde om. Det ville da også være en klar politisk opgave at undersøge, om vi - Enhedslisten. SF og Socialdemokraterne - kan vise os som et troværdigt alternativ til Guldborgsunds nuværende misregimente. Dette spørgsmål vil vi i den kommende tid vægte, når vi forbereder vores valgkamp til byrådasvalget 2013.

 

Christian Tastrup

 

* * *

 

Enhedslistens syn på NOx-afgiften

 

* * *

 

Sendt til Folketidende 14.09.2011

 

Pinligt budgetborgermøde

 

Tirsdag aften kunne DLF, BUPL og FOA byde velkommen i Kulturforsyningens Café – der trods en spændende valgdebat i TV var godt og vel stopfuld.

 

 

Det blev en sørgelig forestilling. To dage før valget slipper man af sted med at trække et ellers velmotiveret publikum gennem hjørner af debatten, der kun kunne engagere et fåtal. Flere gange måtte ordstyreren forlade sig på den samme hjælpsomme debattør blandt publikum. Man ville åbenbart undgå det, borgerne var kommet for. Først et kvarter før sluttid blev der åbnet for visionerne!

 

 

Men drøftelserne forblev uforløste. Et direkte spørgsmål fra undertegnede til S og SF om en ny fremtid for børnevelfærd og den offentlige folkeskole blev til en pinlig vriden og venden sig.

 

 

I Enhedslisten tror vi på, at A, F og Ø lokalt og i folketinget kan og skal arbejde sammen om en fremtid, hvor liberalisme erstattes af solidaritet. Men I må se at komme i tanker om visionerne. Ellers får man nemt den mistanke, at I er totalt indsyltede i Løkkes afviklingssamfund.

 

 

Christian Tastrup

 

Kontaktperson, Enhedslisten Guldborgsund

Malkevej 6, Horbelev

 

* * *

 

Sendt til Folketidende 28.05.2011

 

Er vi robotter?

 

 

Kommunernes Landsforening kalder udviklingen inden for offentlige selvbetjeningsløsninger bekymrende (Com-puterworld 27.5.). Man ser nu andre steder den samme udvikling som i Guldborgsund Kommune. ”Dels kan vi have undervurderet, hvor svært det er at få borgerne til at ændre vaner. Og dels har vi ikke politisk såvel som administrativt truffet de rigtige beslutninger for at "presse" borgerne over på selvbetjening”, citeres KL. Borgerne er med andre ord ikke ”noget”, der skal serviceres, men ”noget”, der skal presses.

 

KL er endvidere misundelig på bankerne, der fik kunderne ekspederet over på homebanking. Er kommunen nu en bank - eller et supermarked, hvor man bestiller varer online?

 

I Enhedslisten er vi ikke maskinstormere, men kommunen er nu engang en del af demokratiet. Og netop de borgere, der har mest brug for kommunen har det sværest med elektronikken. Vores kommune vil være trendsætter, når det handler om borger-selvbetjening. Er de folkevalgtes mål da at spare yderligere millioner, så de mest velhavende kan få endnu flere skattelettelser?

 

Handler aktivt demokrati ikke om at styrke kontakten til borgerne? Embedsværket kunne fortælle politikerne, hvad borgerne ønsker og borgerne kunne fortælle, hvad behovet er, hvis der var tid til en snak. Og de, der har det nemmere med IT har også brug for en god snak på rådhuset! Den menneskelige kontakt skal ikke ”udfases”, men udvikles til gavn for demokratiet, fællesskabet og det enkelte menneske.

 

Bag en mur af flimrende elektronik reduceres vi til robotter. Demokrati er ikke kun en festlig øvelse hvert fjerde år.

 

Christian Tastrup

 

Malkevej 6, Horbelev

Kontaktperson, Enhedslisten Guldborgsund

 

* * *

Sendt til Folketidende 26.06.2011

 

Utidssvarende varedeklarationer

 

 

 

Enhedslisten har for nylig i Jyllandsposten i mindste detalje offentliggjort, hvor partiet får sine valgmidler fra. Alt kunne ses og intet skummelt eller uventet er kommet for en dag. Tanken var naturligvis at blive trendsætter. Men det kniber desværre for de gamle partier at følge trop. Hvad har de at skjule?

 

Hemmelighedskræmmeri skaber utryghed. Vi ved, at vi støtter regeringspartierne, bl.a. når vi handler hos Netto. Den A. P. Møller-ejede koncern kanaliserer dele af overskuddet til V og K. Og O, har jeg hørt. Men hvor meget?

 

Det ville være specielt interessant at vide, hvad koncernerne får til gengæld!

 

Køber A. P. Møller sig til fordelagtig beskatning af olien? Tvinger man ældre, nedslidte og syge tilbage på arbejds(løsheds)markedet for at presse lønnen? Hemmelighedskræmmeri skaber som sagt utryghed.

 

Måske må vi gå andre veje. Vi må have anført i varedeklarationen, hvor mange af kundernes kroner, der går til at støtte VKO's asociale politik. VKO går jo ind for menneskets frie valg. Mange kunder vil gerne kunne vælge en butik, hvor de ikke støtter afviklingen af velfærdssamfundet.

 

Tør Netto gå foran lige som Enhedslisten?

 

Christian Tastrup

 

Malkevej 6, Horbelev

Kontaktperson for Enhedslisten Guldborgsund

 

* * *

Sendt til Folketidende 13.12.2010

 

Det centrale spørgsmål er ubesvaret

 

 

Regeringens plan om at skaffe skattelettelser til de, der har og lade lavindkomst-grupperne betale, er nu ved at være fuldført.

 

Ved budgetbehandlingen den 16.12. vil regeringens lokale repræsentanter i byrådet i Guldborgsund med sit flertal besegle borgernes skæbne: Velfærd er for de velbjærgede.

 

De lokale medlemmer af regeringspartierne dukker sig: Venstres formand for Børne- & Undervisningsudvalget i Guldborgsund Kommune, Janne Hansen, Venstre svarede uden om, da hun ved skoleplanhøringen blev spurgt, hvad hun havde gjort i sit parti for at stoppe ulykkerne. Spørgsmålet er ellers det mest centrale, der kan stilles!

 

Når de højredrejede partier beklager de ulykker, deres politik medfører, er det rent hykleri. Under dække af snak om lokalt demokrati, har man på centralistisk vis gennemført systematiske forringelser i danskernes velfærd. Regeringen betragter Folketing og byråd under ét. Demokratiet er med lydig hjælp af lokale politikere sat ud af kraft.

 

Et af de tydeligste eksempler på regeringens masterplan afslører sig i disse dage: Mens byrådets planlagte besparelser på folkeskolen i forvejen medfører højere klassekvotienter fremlægger undervisningsministeren forslag om helt at fjerne loftet over klassestørrelserne!

 

Er der stadig nogen, der tror, det ikke hænger sammen?

 

Selv om Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne er enige om, at klassekvotienten skal ned, er oppositionen usynlig i den konkrete politik. Ja SF praler endog af, at man ”tager ansvar”. Vi trænger til Enhedslistefolk i byrådet og flere af dem i Folketinget!

 

Christian Tastrup

 

Kontaktperson Enhedslisten Guldborgsund

Malkevej 6, Horbelev

 

* * *

Sendt til Folketidende 11.11.2010

Giver S og SF plads for apartheid?

 

Venstre, Konservative og ”Dansk” Folkeparti har aftalt et system hvorefter folk, der kommer til Danmark sorteres i forhold til uddannelse og formue.

 

Er det dansk? Er det humant? Er det Sund Fornuft?

 

Socialdemokraterne støtter helt og fuldt. SF melder ud i øst og vest og er ved at revne på midten.

Dette ligner en apartheidlov - og det er udansk!

 

Hvor i S og SF’s programmer finder man grundlag for at støtte apartheid? Er det en grundtanke, der skal udvikles videre i vores samfund? I så fald må det på bordet, så vælgerne kan se det. Hvad er næste trin?

 

Lad os stå sammen om at bekæmpe denne svinehund, der her springer frem med sit stinkende gab! Er Enhedslisten det eneste parti, der har bevaret sin sunde fornuft og humanisme?

 

Christian Tastrup

Kontaktperson for Enhedslisten Guldborgsund

Malkevej 6, Horbelev.

 

* * *

 

Sendt til Folketidende 5.11.2010

 

Den 5. november 2010 udløb fristen for høringssvar vedr. skolestrukturen i Guldborgsund Kommune. Den 16. december vedtager byrådet en ny struktur.

 

Enhedslisten har fremsendt nedenstående høringssvar, som grundlæggende bygger på vores kommunalpolitiske udspil ved kommunevalget i 2009.

 

Høringssvaret vil blive fremsendt til Folketidende i let redigeret form.

 

 

 

Enhedslistens forslag til skolestruktur

 

 

Enhedslisten ønsker at fremtidssikre et skolevæsen i Guldborgsund Kommune, hvor folkeskolen giver eleverne de bedste læringsmuligheder og kundskabsgrundlag til en ungdomsuddannelse og uden svækkelse af undervisningstilbud i landdistrikterne.

 

Forslaget bygger på en styrkelse af alle folkeskolens funktioner gennem bibeholdelse og udvikling af nuværende skoler og styrkelse af lærernes og skoleledernes kompetencer.

 

Enhedslisten i Guldborgsund tilslutter sig Dansk Industris krav om at standse alle besparelser på skoleområdet i kommunerne idet erhvervslivets konkurrenceevne baserer sig på at man har dygtige medarbejdere. ”Det er folkeskolen, der skaber det afgørende grundlag”, skriver Dansk Industri og LO i en fælles udtalelse. Enhedslisten i Guldborgsund tilslutter sig opfordringen og synspunktet.

 

Forslag

 

Samarbejdet mellem regeringen og lærernes faglige organisation er brudt sammen som følge af undervisningsministerens arrogance. Her i kommunen gennemføres et sådant samarbejde med henblik på at indføre verdens bedste folkeskole i Guldborgsund Kommune.

 

Overvejelser om ændringer af skolestrukturen handler om besparelser og ikke om pædagogiske forbedringer. Forslaget skal tages af bordet og skoler og klasser fortsætter som oprindeligt tænkt.

 

Skoledistrikterne skal justeres gradvist, så den mest optimale klassekvotient – 20 elever – så vidt muligt opnås.

 

Skolerne tilføres midler svarende til én ugentlig time til alle klasser, som skolerne selv beslutter hvorledes skal udmøntes.

 

Alle 1. klasser får 2 lærere i dansk og matematik.

 

Elevernes skal kunne stille samme arbejdsmiljøkrav som voksne har.

 

Hjemklasselokalerne må ikke være under 60 kvm og der skal være læsehjørner og IT-arbejdspladser.

 

De musiske fag skal styrkes på alle klassetrin.

 

Børnene skal have tilbudt et gratis økologisk måltid hver dag.

 

 

Christian Tastrup

 

f. Enhedslisten Guldborgsund

Malkevej 6, Horbelev

 

* * *

 

Sendt til Folketidende 2.11.2010

 

Masterplanen

 

Det er regeringens faste fortsæt at underminere al offentlig virksomhed. Turen er kommet til folkeskolerne, fremgik det tydeligt på borgermødet om ny skolestruktur d. 1.11. i Nykøbing.

 

Skoler skal nedlægges, klassekvotienten skal op, bygningerne skal være uegnede, børnene skal tilbringe timer i skolebusser dagligt, skolevejene skal være livsfarlige… Den ideologiske masterplan tordner derudad: De af regeringen påtvungne besparelser skal gøre folkeskolen så ringe, at de, der har råd og overskud, opretter deres egne privatskoler, mens Fanden tager de sidste.

 

Regeringen har med ivrig deltagelse af de lokale byrødder byttet vores børns fremtid med skattelettelser for de rigeste i vores samfund.

 

Masterplanen kører – for der er ingen opposition: ”Vi tager ansvar”, ”Vi står bag”, ”Vi står ikke i krogene og surmuler”, ”Vi afbøder det værste” (alt ordret citeret) bekendtgjorde SF’s Niels Paaskesen frisk og stolt.

 

I SF har man endnu ikke opdaget, at partiet er blevet pauseklovn i det nyliberalistiske show. Enhedslisten støtter en systemændring sammen med Socialdemokraterne og SF. Men kom nu ikke så godt i gang med at administrere modpartens projekt, at I ikke kan finde tilbage til det solidariske og socialistiske grundlag, der er beskrevet i jeres eget partis program.

 

Modløse og frustrerede forlod deltagerne mødet. Oppositionens opgave er vel at vise, at der er en anden vej? Hvad er SF’s masterplan?

 

Christian Tastrup

 

Kontaktperson for Enhedslisten Guldborgsund

Malkevej 6, Horbelev

 

* * *

Sendt til Folketidende 20.10.2010

 

Lyt til Dansk Industri

 

 

Dansk Industri har – sammen med LO – trykket på panikknappen: Stands alle besparelser på skoleområdet i kommunerne.

 

Direktør i DI, Lars Goldschmidt mener ikke at kommunerne kunne have fundet et værre sted at spare. - Vi skal på den lange bane konkurrere på det, at have dygtige medarbejdere, og dér er det folkeskolen, der skaber det helt afgørende grundlag, siger han til DR Nyheder d. 19. oktober.

 

At DI går så vidt, at den undsiger regeringens massakre – for det er dér, massakren kommer fra – kan ikke tages alvorligt nok. Hvordan kan vores lokale borgerlige politikere overhøre denne advarsel?

 

I kan stadig nå at gøre det rigtige i Guldborgsunds byråd. Tag alle besparelser på børn af bordet!

 

Christian Tastrup

 

Kontaktperson, Enhedslisten Guldborgsund

Malkevej 6, Horbelev

 

* * *

Sendt som læserbrev til Folketidende 20.09.2010

 

Sass - slå ikke det gode projekt ihjel med tåbeligheder

 

På flere netmedier kan man d. 20.09. læse, at Socialdemokraternes politiske ordfører, Henrik Sass Larsen, kalder "skattesagen" mod Thorning for en borgerlig hetz. Tja, det kan enhver jo se nu. Nu prøver han så at vende hele historien om, ved at anklage Pia Kjærsgaard for skattefusk, fremgår det. "Jeg vil godt komme med en anklage mod Pia Kjærsgaard. Jeg tror, at hun fusker med skat og formueforhold. Ikke at jeg har noget grundlag for at sige det, men det havde B.T. heller ikke," siger Sass Larsen til Berlingske.

 

Sass har intet fattet. Når vælgerne nu er på vej tilbage til "rød" blok er det jo for at blive fri for de latterlige Berlusconi-tilstande, Danmark befinder sig i. Sass falder villigt ned i muddergrøften sammen med folketingskollegerne i højre side af salen.

 

Enhedslisten kan med glæde konstatere, at S-SF-Ø-strategien igen tiltrækker vælgerne. Bliv dog klogere Sass! Tror du, at vælgerne bare vil have andre navne? De vil have en anden politik og en bedre moral på "Borgen". Nu!

Christian Tastrup

 

Kontaktperson for Enhedslisten i Guldborgsund

Malkevej 6, Horbelev

 

* * *

Læserbrev sendt til Rød+Grøn, Enhedslistens medlemsblad, d. 12. september 2010

 

Når økonomien styrer pædagogikken

 

For tiden lægges budget i landets kommuner. Igen i år – ikke mindst i år – må Enhedslistens byrødder være dem, der må sige ”Nej”. Nej, til at ”tage ansvar”. Nej, til at ”få indflydelse”. I mange situationer er det dybt frustrerende - og belastende for det samarbejde, man møjsommeligt har måttet bygge op med nogle af de andre partiers byrødder.

 

Kære Ø-byrod. Vær stolt af dit ”Nej”!

 

Nej, til at kalde forringelser for pædagogisk innovation.

 

Nej, til at kalde børneparkering en forsvarlig tilpasning.

 

Nej, til at lade pædagogisk personale i stikken med at administrere kommunens afvikling af børnevelfærden.

 

Nej, til at se gennem fingre med, at kortere åbningstid er erhvervsfjendtligt, kønsdiskriminerende og medvirkende til social polarisering.

 

Nej, til at stille overliggeren stadig lavere for, hvornår man nedlægger velfungerende børneinstitutioner.

 

Nej, til at lade børneinstitutioner bekæmpe hinanden under trusler om nedlæggelse.

 

Nej, til at lade skoler bekæmpe hinanden under trusler om nedlæggelse.

 

Nej, til at stille overliggeren stadig lavere for, hvornår man nedlægger velfungerende folkeskoler.

 

Nej, til politisk vedtagne børnetal.

 

Nej, til regeringens plan om, at skubbe forældre ud i at lave private institutioner og skoler af nød.

 

Det er Enhedslistens politik, at pædagogisk udvikling starter med børnene og ikke med økonomien. Hvis S, SF og R vil tage ansvar for regeringens bevidste privatisering af børnene, så er det dem, der er på vildspor!

 

Du kan med oprejst pande nynne ”Return to sender”, når du går ud af byrådssalen, efter du har afleveret dine mange nej’er. Løkkes superliberalistiske sparepakke kan han selv administrere.

 

Da vi drøftede den kommunalpolitiske strategi i 2009, sagde vi: Vi stemmer for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse. Den strategi er mere rigtig end nogensinde før.

 

Bente Lerche-Thomsen

Sundby

 

Christian Tastrup

Særslev

 

Begge Guldborgsund Afdeling

 

* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Tastrup

 

Malkevej 6, Særslev

DK-4871 Horbelev

 

Tlf. +45 61 51 59 26

Skype: christastrup

 

Mail: christian@tastrup.dk

 

Facebook:

facebook.com/christian.tastrup

 

Ello:

https://ello.co/ctastrup